Suomalaiset kalatuotteet

Rautavaaran leipomon tuotekehityshanke 2021-2022

Rautavaaran leipomon tuotekehityshankkeella tuetaan Rautavaaran leipomo Oy:n tuotekehitystä. Tuotekehityksen tavoitteena on kotimaisen kalan hyödyntäminen uusien leipomotuotteiden tuotannossa. Uusilla tuotteilla vastataan asiakkaiden ja kuluttajien muuttuneisiin kysyntätrendeihin. Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan tuotekehityksen lisäksi tuotannon, laadun, pakkausten, palvelukonseptien ja brändin kehitykseen. Tuotekehityshankkeen tuloksena syntyivät tämän sivun tuotteet.